Energia elektryczna

Ciepłownia Geotermii Uniejów o mocy całkowitej 7,4 MW (z czego 3,2 MW pochodzi z systemu odbioru ciepła z wód geotermalnych, 1,8 MW z kotłowni szczytowej opalanej biomasą i 2,4 MW z olejowych kotłów szczytowych, które pełnią obecnie funkcję rezerwową) zapewnia dostawę ciepła do ok. 80% budynków w Uniejowie. Zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii i przyczynia się do osiągnięcia korzystnego efektu ekologicznego. Woda obiegowa dostarczana jest do odbiorców za pomocą zespołu pomp tłoczących cyrkulacyjnych. Pompy te pracują w systemie ciągłej regulacji i posiadają łączną wydajność 360 m³/h. Całość systemu grzewczego jest sterowana i monitorowana przez zintegrowany system komputerowy ułatwiający pracę i zmniejszający straty energii.

Do systemu ciepłowniczego włączone są:

  • budynki użyteczności publicznej
  • obiekty infrastruktury turystycznej i sportowej
  • firmy
  • budynki mieszkalne

Jednym z głównych odbiorców są obiekty administrowane przez spółkę PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.: kompleks termalno-basenowy Termy Uniejów, Zagroda Młynarska, Dom Pracy Twórczej, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich (hotel, centrum konferencyjne i restauracja) oraz kompleks boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka. Szacuje się, że liczba odbiorców w budynkach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych wynosi ponad 2 tysiące osób (ok. 70% wszystkich mieszkańców miasta).