W planach rekonstrukcja odwiertu PIG/AGH-1

Gmina Uniejów ma otrzymać 5 mln zł bezzwrotnego dofinansowania na dywersyfikację źródeł energii odnawialnej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tej kwoty samorząd zamierza realizować dwie inwestycje, a jedną z nich ma być rekonstrukcja drugiego otworu geotermalnego (PIG/AGH-1). Gmina Uniejów planuje budowę farmy fotowoltaicznej i rekonstrukcję drugiego otworu geotermalnego, a inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 5 […]

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uniejów, dnia 17.04.2023 r. Zamawiający Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa Sp. z o.o.ul. Kościelnicka 4499-210 UniejówTelefon: 63 288 95 20Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl. Nr sprawy: ZP. GEOTU 1. 2023 (nr ref. postępowania) INFORMACJA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji pn, „Wykonanie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do […]

W Uniejowie powstanie Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej

Inwestycja realizowana przez Urząd Miasta w Uniejowie ma powstać na bazie budynków po byłym posterunku policji wodnej, na terenie zabytkowego Parku Zamkowego, w sąsiedztwie Domu Pracy Twórczej. Planowany interaktywny punkt turystyki geotermalnej ma być obiektem o innowacyjnej funkcji turystycznej opartej na interaktywnej prezentacji i promocji wykorzystania wód geotermalnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Realizacja inwestycji, […]