Badania naukowe

Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. uczestniczy w realizacji projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce pt. „Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych” na podstawie umowy Nr PBS3/A2/18/2015 o wykonanie i finansowanie zawartej w dniu 26.05.2015 roku w Warszawie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie. ID wniosku o dofinansowanie 245079.