Finał „Geotermii z klasą”

Zakończyliśmy projekt o nazwie „Geotermia z klasą”, który przez ostatni rok od lipca 2015 do czerwca 2016 r. realizowaliśmy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu na edukację ekologiczną mieszkańców województwa łódzkiego.

W czasie trwania projektu przeprowadziliśmy 90 godzin lekcyjnych – prelekcji pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów”. W zajęciach uczestniczyło ponad 2,5 tysiąca uczniów i nauczycieli z 45 szkół gimnazjalnych i licealnych: z 22 szkół w Łodzi i 23 szkół w różnych miastach powiatowych na terenie całego województwa łódzkiego – od Kutna, Łęczycy i Łowicza po Radomsko i Pajęczno, Wieruszów i Wieluń, a także od Skierniewic i Rawę Mazowiecką po Sieradz.

Zajęcia przeprowadzili eksperci z dziedziny geografii i fizyki, którzy starali się nie tylko przekazywać wiedzę, lecz zaszczepiać w uczniach ciekawość świata, poczucie tożsamości z własnym regionem oraz wzbudzać wrażliwość na sprawy ochrony przyrody. O prelekcjach informowaliśmy na bieżąco na naszej stronie w newsach: „Geotermia w podróży” oraz „Geotermia w szkołach województwa łódzkiego”.

Prelekcja w Liceum Samorządowym w Zgierzu, fot. arch. Geotermii Uniejów

Każdy uczestnik prelekcji został wyposażony w dodatkowe źródło wiedzy o geotermii i Uniejowie w postaci broszur edukacyjnych, a także w gadżety promocyjne Geotermii Uniejów: plany lekcji i zakładki do książki, zaś każda szkoła otrzymała promocyjną tablicę korkową z napisem „Dobrej energii życzy Geotermia Uniejów”. W ramach projektu wydrukowano następujące publikacje: broszury edukacyjne „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” – wyd. II” oraz „Geotermalne bogactwo. Wykorzystanie wody geotermalnej na przykładzie Uniejowa”. Pierwsza broszura – spacerownik po Uniejowie dostępny jest też w wersji cyfrowej, zaś druga broszura o geotermii jest do pobrania tutaj.

Komiks Uniejowski Pawlak & Wroniszewski

Na zakończenie każdej prelekcji ogłaszano konkurs ekologiczny pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę”, aby utrwalić w młodzieży przyjazny środowisku styl życia poprzez przedstawienie i wdrażanie najprostszych sposobów oszczędzania wody. Wpłynęło łącznie 78 prac konkursowych: 52 z Łodzi i 26 z województwa łódzkiego. Z wszystkich prac oceniono pozytywnie 60: 37 z Łodzi i 23 z województwa. Wybór prac nie był prosty – każda była wyjątkowa i wskazywała na dużą kreatywność, inwencję twórczą i wiedzę o oszczędzaniu wody wśród wykonawców. Więcej na temat konkursu i jego wyników można przeczytać tutaj.

Jedna z nagrodzonych prac w konkursie „Dlaczego i jak oszczędzać wodę?” – autor: Janusz Jaromirski, XV LO Łódź, fot. arch. Geotermii Uniejów

Laureaci szkół łódzkich otrzymali w nagrodę udział w wycieczce do Uniejowa, a laureaci szkół z województwa łódzkiego dostali karnety wstępu do kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”. Ponadto wszyscy nagrodzeni dostali promocyjne pendrivy Geotermii Uniejów.

Wycieczki do Uniejowa odbyły się w czerwcu br., miały charakter edukacyjno-rekreacyjny, a zatem uczestniczy mieli okazję zobaczyć na żywo obiekty turystyczne, o których słyszeli podczas prelekcji, jak również zażyć nieco relaksu w „Termach Uniejów”. W programie wycieczek znalazła się oczywiście Geotermia Uniejów, a także: rynek ze wszystkimi zabytkami: kolegiatą i dzwonnicą, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z parkiem oraz Zagroda Młynarska. Na koniec zwiedzania miasta, grupa uczniów spędziła 3 godziny w kompleksie termalno-basenowym.

Wycieczka edukacyjno-rekreacyjna w Uniejowie dla grupy laureatów konkursu, fot. arch. Geotermii Uniejów

Ważnym aspektem społecznym projektu była możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Uniejowa uczniów ze szkół w Łodzi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub o niskim statusie społecznym, którzy uczęszczają do szkół, gdzie odbyły się prelekcje. Możliwość taka w przypadku uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin była wyjątkową atrakcją i nagrodą za dobre wyniki w nauce i zachowanie. W obu wycieczkach do Uniejowa wzięły udział łącznie 74 osoby wraz z 10 opiekunami.

Działania podjęte w ramach projektu, oprócz korzyści polegających na poprawie wiedzy i świadomości ekologicznej oraz wzroście zainteresowania tematyką przyrodniczą, miały również pozytywne oddziaływania społeczne, np. integrację uczniów, wymianę doświadczeń i zainteresowań, a przede wszystkim lepszego poznania walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych własnego regionu.

Jako dowód zadowolenia z realizacji projektu „Geotermia z klasą” otrzymaliśmy od nauczycieli i dyrekcji kilku szkół listy z podziękowaniami i wyrazami uznania dla naszej edukacyjnej inicjatywy. Dostaliśmy listy od szkół w: Kutnie, Zgierzu, Łasku, Łęczycy, Radomsku, Poddębic i Łodzi – XV LO, Publicznego Liceum UŁ, XLIII LO.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za miłą współpracę oraz wyrażamy nadzieję, że projekt „Geotermia z klasą” i Uniejów pozostaną na długo w Waszej pamięci.