Geotermia Uniejów w ekopracowni

Uczniowie dwóch klas uniejowskiego gimnazjum mieli okazję wziąć udział w prelekcji na temat wykorzystania wód geotermalnych w Polsce, a szczególnie w Uniejowie. Zajęcia zostały przeprowadzone w dniu 21. stycznia 2016 r. w ekopracowni Zespołu Szkół w Uniejowie przez Karolinę Smętkiewicz i Ryszarda Kalińskiego. Prelekcja odbyła się na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty Komajdy oraz Pani Magdaleny Tylki. W zajęciach uczestniczyli też goście m.in. Jacek Kurpik prezes Geotermii Uniejów im. S. Olasa.
W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się co oznacza skrót OZE, jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz co kryje się pod pojęciem geotermia. Młodzieży została przekazana wiedza teoretyczna o sposobach wydobywania wód i pozyskiwania energii geotermalnej oraz o możliwości zagospodarowania tych zasobów. Na przykładzie Uniejowa zaprezentowano korzyści dla przyrody, społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wynikające z zastosowania geotermalnego bogactwa. Uczniowie przekonali się jak wiele w naszym kraju zostało zrealizowanych inwestycji związanych z geotermią do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych i uzdrowiskowych. W drugiej części prezentacji przyjrzeliśmy się bliżej miejscowości Uniejów i temu jak miasto w ostatnich latach zmieniło swoje oblicze dzięki geotermii.
Dzięki prelekcji młodzież została zachęcona do głębszego poznawania walorów turystycznych Uniejowa i zdobywania wiadomości o odnawialnych źródłach energii, a szczególnie o wodzie geotermalnej, która jest przecież w Uniejowie na wyciągnięcie ręki.
Uczniowie otrzymali materiały promocyjne wydane przez Geotermię Uniejów z dotacji WFOŚiGW przyznanej w ramach projektu „Geotermia z klasą”.