Geotermia w podróży

Jesteśmy prawie w połowie akcji prowadzenia prelekcji szkolnych o odnawialnych źródłach energii i o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa. Spotykamy się z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi oraz w miastach powiatowych województwa łódzkiego.

Od października do grudnia 2015 r. przeprowadziliśmy łącznie 38 prelekcji w 19 szkołach. Odwiedziliśmy szkoły w: Radomsku, Poddębicach, Łęczycy, Zgierzu, Bełchatowie, Łowiczu, Kutnie, Skierniewicach i Bolimowie, a także w Łodzi (6 gimnazjów i 4 licea). Często mamy okazję prowadzić zajęcia w imponująco wyposażonych tzw. „Ekopracowniach”, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Przed nami jeszcze wizyty w 26 szkołach województwa łódzkiego.

Każdy wykład jest inny – to zależy od odbiorców, czy będzie to raczej w formie pogadanki (dla młodszych uczniów), czy raczej będzie to wiedza podana jak dla studentów w formie wykładu. Niezależnie od przekazu, spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej i kadry pedagogicznej. Uczniowie korzystają z pokaźnej dawki przystępnie i ciekawie podanych informacji z zakresu geografii, fizyki i ochrony środowiska. Staramy się nie tylko przekazywać wiedzę, lecz zaszczepiać też w uczniach ciekawość świata, poczucie tożsamości z własnym regionem oraz wzbudzać wrażliwość na sprawy ochrony przyrody.

Po każdej prelekcji ogłaszamy konkurs ekologiczny pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę”, aby zachęcić młodzież do aktywnego włączania się w ochronę zasobów wodnych. Do Geotermii Uniejów napłynęły już pierwsze prace konkursowe. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2016 r. i wtedy okaże się kto w nagrodę odwiedzi termalne uzdrowisko Uniejów.

Szkoły zamieszczają na swoich stronach internetowych relacje i zdjęcia ze spotkań, m.in.:

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku (news z 20.10.2015)
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie (news z 23.11.2015)
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi

Prelekcje prowadzimy w ramach projektu edukacyjnego o wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia z klasą”, który jest finansowany z WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych Geotermii Uniejów im. S. Olasa Sp. z o.o.

Więcej o projekcie „Geotermia z klasą”:

Więcej o konkursie ekologicznym.