Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uniejów, dnia 17.04.2023 r.

Zamawiający

Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa Sp. z o.o.
ul. Kościelnicka 44
99-210 Uniejów
Telefon: 63 288 95 20
Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl.

Nr sprawy: ZP. GEOTU 1. 2023

(nr ref. postępowania)

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji pn, Wykonanie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w Uniejowie”

Nr postępowania: ZP. GEOTU 1. 2023

Ogłoszenie opublikowane w dniu Ogłoszenie nr 2023/BZP 00177951/01 z dnia 2023-04-15 identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia – ocds-148610-525d350a-d94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres: strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzący bezpośrednio do postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-525d350a-d94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem
o udzielnie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do postępowania na Platformie
e-Zamówienia)– https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-525d350a-d94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”).

pobierz w PDF