Międzynarodowa wizyta w siedzibie Geotermii Uniejów

Kilkunastoosobowa delegacja uczestników międzynarodowej misji gospodarczej odwiedziła siedzibę Geotermii Uniejów oraz Energetyki Uniejów.

Podczas swojej wizyty w Uniejowie, przedstawiciele kilku krajów podglądali rozwiązania technologiczne wykorzystywane w uzdrowisku Uniejów. Przez sześć dni reprezentanci ośmiu krajów goszczą w Uniejowie w ramach misji gospodarczej.

Celem tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń z zakresu różnych dziedzin gospodarki, w tym przede wszystkim turystyki, energetyki i ochrony środowiska. 

W dniach 23-28 sierpnia 2023 r. w Uniejowie przebywają goście z miast partnerskich z Finlandii, Islandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Włoch, Ukrainy, Gruzji, a także Polski.  Kilkunastoosobowa delegacja uczestników międzynarodowej misji gospodarczej odwiedziła siedzibę Geotermii Uniejów oraz Energetyki Uniejów. 

W trakcie pobytu, goście wspólnie z dyrektorem ds. technicznych Jackiem Kurpikiem podglądali rozwiązania technologiczne wykorzystywane w uzdrowisku Uniejów.  W bogatym programie misji znalazły się m.in. wizyty studyjne w strategicznych firmach dla uniejowskiej gminy, m.in. Termach Uniejów, Energetyce Uniejów i Geotermii Uniejów, a także firmie K-Flex. 

Uczestnicy wydarzenia mogli się dowiedzieć m.in. o wykorzystaniu uniejowskiej wody termalnej w medycynie uzdrowiskowej, ciepłownictwie czy przemyśle spożywczym.