Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa samochodu

Ogłoszenie-1

 

Ogłoszenie-3

Ogłoszenie-2

Ogłoszenie-1

 

Załączniki:
Ogłoszenie – PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – PDF

  1. Formularz ofertowy – Zal__nr 1 _do_SWZ_Formularz_oferty (WORD)
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Zal__nr_2 do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia (PDF)
  3. Wzór umowy Zal__nr_3_do_SWZ_Wzor_umowy (PDF)
  4. Wykaz Zal__nr_4_do_SWZ_Wykaz_dostaw (WORD)
  5. Oświadczenie Zal__nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu_i_spelnianiu_warunkow (WORD)
  6. Oświadczenie Zal__nr_6_do_SWZ_Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniami_wstepnymi (WORD)
  7. Oświadczenie Zal__nr_7 do_SWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci-_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (WORD)

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań  (PDF) –  Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań (PDF)  aktualizacja 08.06.2022

Informacja Informacja (PDF) – aktualizacja 09.06.2022

Informacja z otwarcia ofert (PDF) – Informacja -aktualizacja 09.06.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) – Informacja – aktualizacja 23.06.2022