Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie”

Ogłoszenie_o-1

 

Ogłoszenie_o-2

Ogłoszenie_o-3

 

 

Ogłoszenie_o-4

Ogłoszenie_o-5

Ogłoszenie_o-6

Załączniki:
Ogłoszenie – Ogłoszenie_ PDF
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – SWZ (1) PDF
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy DOC

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu DOC

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków DOC

Załącznik nr 4 –  Załącznik nr 4 – projekt umowy PDF

Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DOC

Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 – Wzór zobowiazania DOC

Informacja – dodano 9.08.2022

Informacja z otwarcia ofert  Informacja_z_otwarcia ofert DOC– dodano 10.08.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dodano 18.08.2022