Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane WYKONANIE PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W UNIEJOWIE

Ogłoszenie-1

Ogłoszenie-2

Ogłoszenie-3

 

Ogłoszenie-4

Specyfikacja warunków zamówienia (PDF) – SWZ
załącznik nr 1_modyfikacja do_swz_-_formularz_ofertowy (DOC)

Załącznik nr 2 Warunki udziału (DOC)

Załącznik nr 2a – Warunki udziału (DOC)

Załącznik nr 3 – Wykluczenie (DOC)

Załącznik nr 3a – Wykluczenie (DOC)

zalacznik_nr_4_do_swz_-_wzor_oswiadczenia_grupa_kapitalowa (DOC)

załącznik nr 5 projekt umowy (PDF)

zalacznik_nr_6_do_siwz -_wykaz (DOC)

zalacznik_nr_7_os_wyk_o_aktualnosci_informacji (DOC)

zalacznik_nr8_zobowiazanie (DOC)

Załącznik nr 9 dokumentacja techniczna (ZIP)

zalacznik_nr 10 zobowiazanie (DOC)
__________________________

Informacja Informacja (PDF) aktualizacja 08.10.2021

Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja_z_otwarcia ofert– aktualizacja 12.10.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) –Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty aktualizacja 20.10.2021