Przyrodniczy spacerownik po Uniejowie

Geotermia Uniejów nie tylko dostarcza ciepło mieszkańcom Uniejowa, zapewnia wodę termalną do kąpieli w basenach i zabiegów leczniczych, lecz także prowadzi działalność edukacyjną.

Rozpoczęliśmy projekt z zakresu edukacji ekologicznej o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. Geotermia z klasą”. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi mogliśmy opublikować materiały będące źródłem wiedzy o geotermii i Uniejowie oraz wydać atrakcyjne materiały promujące naszą firmę – firmę z dobrą energią.

Jedną z publikacji jest broszura „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” dostępna zarówno w wersji tradycyjnej, drukowanej, jak i w wersji nowoczesnej, multimedialnej. Dzięki temu każdy, kto chce poznać walory przyrodnicze gminy i atrakcje turystyczne Uniejowa, szczególnie te, które wykorzystują geotermalne bogactwo, może sięgnąć po ten spacerownik i wyruszyć w wędrówkę tematycznymi trasami naszego miasta.

Multimedialna broszura jest do pobrania pod adresem „Przyrodnicze spacery po Uniejowie”. Świetnie nadaje się do korzystania na urządzeniach mobilnych.

Więcej o broszurze „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” na stronie: http://ekouniejow.pl/aktualnosci/przyrodnicze-spacery/