Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Uniejowie

logoGUm

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania:

GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

99-210 Uniejów; Kościelnicka 44

 

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Uniejowie

Wartość ogólna zadania : 1 500 000,00 PLN

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 1 500 000,00 PLN

Forma dofinansowania: umorzenie pożyczki

ajaxdownload6-html