Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Uniejowie

logoGUm

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania:
GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-210 Uniejów; ul. Kościelnicka 44

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Uniejowie
Wartość ogólna zadania : 1 500 000,00 PLN
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 1 500 000,00 PLN
Forma dofinansowania: umorzenie pożyczki

ajaxdownload6-html