Ruszyły prace przy rekonstrukcji odwiertu geotermalnego „Uniejów PIG/AGH-1”’

Ruszyły prace związane z rekonstrukcją otworu geotermalnego „Uniejów PIG/AGH-1” znajdującego się przy ul. Kościelnickiej, w odległości około kilometra od czynnego odwiertu, który znajduje się przy siedzibie spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Uniejów głównie w ramach bezzwrotnego dofinansowania na dywersyfikację źródeł energii odnawialnej, pozyskanego przez samorząd.

Gmina Uniejów w ramach bezzwrotnego dofinansowania na dywersyfikację źródeł energii odnawialnej wybudowała już farmę fotowoltaiczną w Brzezinach o łącznej mocy 0,7 megawata, a teraz rozpoczęły się warte blisko trzy miliony złotych prace przy rekonstrukcji otworu geotermalnego (PIG/AGH-1).

Otwór, który będzie rekonstruowany odwiercono w 1990 r. do głębokości 2065 m p.p.t. W roku 2000 wykonano w nim zabiegi intensyfikacyjne dla poprawy chłonności odwiertu, uzyskując wówczas zatłaczanie na poziomie 67 m³/h, przy ciśnieniu 7,1 bara. 

Prace przy rekonstrukcji odwiertu geotermalnego rozpoczęły się 16 maja 2024 r. i zakończyć się mają do końca czerwca br. Prowadzi je EKRANPOL Przedsiębiorstwo Ekologii Górniczej sp. z o.o. z Warszawy. Firma, która wygrała przetarg na wykonanie robót od ponad 30 lat zajmuje się realizacją usług wiertniczych w sektorach górnictwa, geologii poszukiwawczej i hydrogeologii, geotechniki i budownictwa. 

Rekonstrukcja otworu przewidziała rozbiórkę wiaty w celu uzyskania dostępu do instalacji, demontaż głowicy otworu, szablonowanie i udrażnianie otworu za pomocą urządzenia wiertniczego oraz naprawę rur okładzinowych. Kolejny etap będzie polegał na przeprowadzeniu zabiegów usuwania zanieczyszczeń – odpłukiwaniu do spodu i kwasowaniu otworu, pompowaniu oczyszczającym oraz pompowaniu badawczym. Po zakończeniu prac geologicznych pozostanie już tylko montaż nowej głowicy i odtworzenie wiaty osłaniającej otwór. Prace pozwolą na wykorzystanie w przyszłości odwiertu jako odwiertu wydobywczego.