Uzdrowisko Uniejów laureatem Eko Hestia Spa

Na sali rycerskiej uniejowskiego zamku 18. października została wręczona nagroda, którą Uniejów otrzymał w I edycji konkursu Eko Hestia Spa.

Uniejów miał zaszczyt gościć przedstawicieli Grupy Ergo Hestia – fundatora nagrody Eko Hestia Spa oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wraz z zaproszonymi gośćmi podczas przekazania wyróżnienia w formie statuetki i symbolicznego czeku na sumę 100 tysięcy zł.

W spotkaniu wzięli udział: Pani Jolanta Zięba-Gzik (Członek Zarządu Województwa Łódzkiego), Pani Iwona Swobodzińska-Perdenia (Dyrektor Przedstawicielstwa Grupy Ergo Hestia), Pan Mikołaj Kunica (Dyrektor Biura Komunikacji Grupy Ergo Hestia), Pan Leszek Dzierżewicz (Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Ciechocinka), Pan Wojciech Fułek (Przedstawiciel Polski w Europejskim Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Pomysłodawca konkursu Eko Hestia Spa), Pan Jan Sztaudynger (Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) oraz przedstawiciele mediów – TVP3 Łódź.

Na początku uroczystości Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek przywitał Gości i wyraził swoje zadowolenie z tego, że Uniejów – najmłodsze polskie uzdrowisko zostało wyróżnione na forum wszystkich innych miejscowości zdrojowych, które mają dużo dłuższe tradycje w zakresie balneoterapii.

Wszystkie działania inwestycyjne i edukacyjne zostały przedstawione podczas spotkania przez Karolinę Smętkiewicz z Działu Promocji UM Uniejów zajmującą się aplikacją Uniejowa do konkursu Eko Hestia Spa. Prezentacja projektów proekologicznych realizowanych w Uniejowie w latach 2010-2016 zatytułowana „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą” jest dostępna po kliknięciu tutaj. Burmistrz Uniejowa podziękował Kapitule Konkursowej za to, że starania samorządu i mieszkańców naszej gminy w budowę i promocję marki Eko Uniejów zostały dostrzeżone i nagrodzone. Jednocześnie Burmistrz podkreślił znaczenie owocnej współpracy Uniejowa z władzami województwa łódzkiego oraz instytucjami finansującymi wiele projektów proekologicznych, takich jak WFOŚiGW w Łodzi.

Kluczowym momentem uroczystości było samo wręczenie nagrody Eko Hestia Spa dla Uniejowa przez Pana Mikołaja Kunicę – przedstawiciela Grupy Ergo Hestia. Na ręce Burmistrza zostały przekazane statuetka oraz symboliczny czek. Następnie miały miejsce wystąpienia Gości – głos zabrał Pan Mikołaj Kunica, który odczytał uroczysty list gratulacyjny przekazany władzom i społeczności gminy Uniejów  przez Prezesa Zarządu Ergo Hestia Pana Piotra M. Śliwickiego.

W dalszej kolejności przemówienia gratulacyjne wygłosili pomysłodawca konkursu Eko Hestia Spa Pan Wojciech Fułek (Przedstawiciel Polski w Europejskim Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP) oraz Pani Jolanta Zięba-Gzik (Członek Zarządu WŁ). Na zakończenie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe potwierdzające, że wyróżnienie Uniejowa w konkursie jako uzdrowiska najbardziej przyjaznego przyrodzie,  jest naszym wspólnym sukcesem i nagrodzone działania realizowane są dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

Teraz przed Uniejowem stoi nie lada wyzwanie – w ciągu najbliższego roku mamy za zadanie zagospodarować otrzymaną nagrodę finansową z przeznaczeniem na realizację dalszych działań proekologicznych. Jak zadeklarował Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek projekt obejmie m.in. utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Uzdrowiska Termalnego Uniejów oraz szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej skierowanych nie tylko do mieszkańców naszej gminy, lecz także do społeczności innych polskich uzdrowisk.

Uroczyste ogłoszenie laureata konkursu miało miejsce 28. września w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna z okazji obchodów 25-cio lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Wtedy też Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek odebrał dyplom dla Gminy Uniejów za nowatorskie i skuteczne działania proekologiczne oraz inwestycje związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. O tym wydarzeniu oraz o konkursie i nagrodzie można przeczytać na naszej stronie tutaj.

Informacje w mediach o konkursie i o nagrodzie Eko Hestia Spa dla Uniejowa:

Relacje telewizyjne z Konstancina z uroczystości obchodów 25-cio lecia SGU i ogłoszenia laureata w tv Rzeczpospolita oraz iTV Piaseczno.pl.

Wywiady w RMF Classic

Artykuł w Rzeczpospolitej z 19.10.2016 r.

Relacje telewizyjne z uroczystości w Uniejowie „Łódzkie Wiadomości Dnia” z 18.X. o godz. 18:30. (materiał o Uniejowie zaczyna się w 10 min. 15 sek. i trwa do 11 min. 38 sek oraz na portalu Siewie.tv.

Galeria zdjęć i więcej informacji na stronie internetowej Uniejowa.