W Uniejowie powstanie Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej

Inwestycja realizowana przez Urząd Miasta w Uniejowie ma powstać na bazie budynków po byłym posterunku policji wodnej, na terenie zabytkowego Parku Zamkowego, w sąsiedztwie Domu Pracy Twórczej.

Planowany interaktywny punkt turystyki geotermalnej ma być obiektem o innowacyjnej funkcji turystycznej opartej na interaktywnej prezentacji i promocji wykorzystania wód geotermalnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

Realizacja inwestycji, która miałaby być ukończona w 2023 roku za ponad 5 milionów złotych pozwoli na poszerzenie oferty Gminy Uniejów o nowe produkty i usługi turystyczne ( to m.in. interaktywna wystawa poświęcona występowaniu wód geotermalnych na terenie Polski, warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, organizacja konferencji naukowych na  temat wykorzystania wód termalnych, kącik dla dzieci, punkt informacji „Geotermia w Uniejowie”).