Uczniowie oglądają ciepłownię

Geotermia Uniejów

Energia geotermalna pochodzi z ciepła skał znajdujących się we wnętrzu ziemi, a geotermia to nic innego jak wykorzystanie tego ciepła. Ciepło kuli ziemskiej można „wydobywać” zarówno bezpośrednio od nagrzanych skał, jak i korzystając z gorących wód podziemnych oraz pary wodnej. Korzyści płynące z wykorzystania geotermii odkryli już starożytni Chińczycy i Rzymianie, a dzisiaj, dzięki postępowi […]

Dwóch mężczyzn wykonuje odwiert geotermalny

Inwestycje

Kamienie milowe w rozwoju Geotermii Uniejów 1978 – rozpoczęcie prac wiertniczych we wsi Ostrowsko koło Uniejowa w ramach prac badawczych poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego 1990-1992 – wykonanie pod kierunkiem naukowców m.in. z AGH w Krakowie dwóch odwiertów geotermalnych oraz przejęcie na własność przez gminę Uniejów wszystkich trzech odwiertów 1997 – podjęcie przez władze […]

trzy kobiety pochylone nad mapą

Projekty

Realizowane projekty edukacyjne Geotermia z klasą – projekt wystartował w czerwcu 2015 r. i jest skierowany do młodzieży szkolnej oraz osób odwiedzających nasz zakład w ramach wycieczek edukacyjnych. W trakcie takiej wizyty dzieci i dorośli poznają tajniki wydobycia wody z wnętrza Ziemi. Ponadto w 45 szkołach na terenie Łodzi oraz innych miast w województwie zorganizowaliśmy […]

Kamienie w ciepłej solance

Korzyści z geotermii

Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich: Lokalne, czyli nasze Naturalnie gorąca woda pochodzi z uniejowskiego odwiertu, a więc jej wydobycie i dystrybucja odbywa się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszej gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców. Korzystne dla środowiska Ciepłownictwo geotermalne nie zanieczyszcza atmosfery, […]

Srebrne rury ciepłownicze

Sieć ciepłownicza

Ciepłownia Geotermii Uniejów o mocy całkowitej 7,4 MW (z czego 3,2 MW pochodzi z systemu odbioru ciepła z wód geotermalnych, 1,8 MW z kotłowni szczytowej opalanej biomasą i 2,4 MW z olejowych kotłów szczytowych, które pełnią obecnie funkcję rezerwową) zapewnia dostawę ciepła do ok. 80% budynków w Uniejowie. Zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii i […]

Budynek zakładu z dwoma wysokimi kominami

Energia elektryczna

Elektrownia w Uniejowie pracuje w układzie skojarzonym, tzn. produkuje prąd i ciepło. Silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym napędzają generatory, które produkują prąd, a same silniki          w procesie spalania  wydzielają  ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynków. Zainstalowane są  4 silniki wraz z generatorami, każdy o mocy elektrycznej 0,6 MW i mocy cieplnej 0,8 MW.  Jak z tego […]

srebrne rury, na górze manometr

Odwierty geotermalne

Eksploatacja wód geotermalnych w Uniejowie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów oddalonych od siebie o niewiele ponad kilometr: PIG/AGH-1 – znajduje się na północ od Uniejowa, w dzielnicy Kościelnica. Jest odwiertem chłonnym, którym woda jest zatłaczana z powrotem pod ziemię. Został wykonany w 1991 r., a jego głębokość sięga 2065 m. PIG/AGH-2 – znajduje się […]

Osoba odkręca kurek z woda nad wanną

Wykorzystanie

Woda geotermalna W zależności od temperatury wody geotermalnej możliwe są różne sposoby wykorzystania tego surowca. Diagram Lindala przedstawia wszystkie dostępne na świecie kierunki zastosowania wód oraz pary geotermalnej. W naszym kraju wydobywamy surowiec o temperaturze nie przekraczającej 80oC, co i tak zapewnia szerokie spektrum możliwości zagospodarowania wód do różnorodnych celów.   Wykorzystanie wody geotermalnej w […]

spadająca kropla wody

Pochodzenie i skład

Uniejów jest położony w granicach niecki mogileńsko-łódzkiej powstałej pod koniec jury, kiedy ruchy górotwórcze były najsilniejsze. Głównym budulcem tej jednostki tektonicznej są skały osadowe: iłowce, wapienie, mułowce, piaskowce oraz margle i kreda. Złoża wód geotermalnych znajdują się w porach i szczelinach piaskowców powstałych w okresie dolnej kredy i obecnie zalegają na głębokości około 1700-2250 metrów […]