Kamienie w ciepłej solance

Korzyści z geotermii

Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich: Lokalne, czyli nasze Naturalnie gorąca woda pochodzi z uniejowskiego odwiertu, a więc jej wydobycie i dystrybucja odbywa się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszej gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców. Korzystne dla środowiska Ciepłownictwo geotermalne nie zanieczyszcza atmosfery, […]

Srebrne rury ciepłownicze

Sieć ciepłownicza

Ciepłownia Geotermii Uniejów o mocy całkowitej 7,4 MW (z czego 3,2 MW pochodzi z systemu odbioru ciepła z wód geotermalnych, 1,8 MW z kotłowni szczytowej opalanej biomasą i 2,4 MW z olejowych kotłów szczytowych, które pełnią obecnie funkcję rezerwową) zapewnia dostawę ciepła do ok. 80% budynków w Uniejowie. Zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii i […]

Budynek zakładu z dwoma wysokimi kominami

Energia elektryczna

Elektrownia w Uniejowie pracuje w układzie skojarzonym, tzn. produkuje prąd i ciepło. Silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym napędzają generatory, które produkują prąd, a same silniki          w procesie spalania  wydzielają  ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynków. Zainstalowane są  4 silniki wraz z generatorami, każdy o mocy elektrycznej 0,6 MW i mocy cieplnej 0,8 MW.  Jak z tego […]

Informacje praktyczne

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej? Jeżeli posiadają Państwo tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego miałoby być dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej, i są zainteresowani przyłączeniem się do sieci Geotermii Uniejów, to prosimy o: Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie wniosku. Wizytę w naszym Biurze, ul. Kościelnicka 44 w Uniejowie, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek […]