Energia elektryczna

Elektrownia w Uniejowie pracuje w układzie skojarzonym, tzn. produkuje prąd i ciepło. Silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym napędzają generatory, które produkują prąd, a same silniki          w procesie spalania  wydzielają  ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynków.

Zainstalowane są  4 silniki wraz z generatorami, każdy o mocy elektrycznej 0,6 MW i mocy cieplnej 0,8 MW.  Jak z tego wynika łączna moc elektryczna elektrowni wynosi 2,4 MW, a moc cieplna 3,2 MW. Ciepło wykorzystywane jest do uzupełnienia brakującej ilości  energii cieplnej uzyskiwanej z ciepłowni geotermalnej. Dzięki temu ograniczono do minimum wykorzystanie kotłowni szczytowej opalanej olejem opałowym, produkującej brakującą ilość ciepła w okresach niskich temperatur zewnętrznych.

Energia elektryczna produkowana w elektrowni dostarczana jest do obiektów gminnych takich jak: hydrofornia, przepompownia ścieków, szkoła, komunalne budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania, obiekty rekreacyjne ( zespół basenów termalnych ), hotelarskie i restauracyjne będące własnością Gminy Uniejów. Pozwala to na zupełne uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców prądu, ponieważ prąd przesyłany jest własnymi sieciami przesyłowymi.