Informacje praktyczne

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej?

Jeżeli posiadają Państwo tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego miałoby być dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej, i są zainteresowani przyłączeniem się do sieci Geotermii Uniejów, to prosimy o:

  1. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie wniosku.
  2. Wizytę w naszym Biurze, ul. Kościelnicka 44 w Uniejowie, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00.

Informacje telefoniczne: 63 288 95 20

Zgłoszenie awarii instalacji centralnego ogrzewania

Zgłoszenia można dokonać osobiście w naszym biurze przy ul. Kościelnickiej 44, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00

lub telefonicznie pod numerem: 506 990 180, 63 288 95 20