Geotermia Uniejów

Energia geotermalna pochodzi z ciepła skał znajdujących się we wnętrzu ziemi, a geotermia to nic innego jak wykorzystanie tego ciepła. Ciepło kuli ziemskiej można „wydobywać” zarówno bezpośrednio od nagrzanych skał, jak i korzystając z gorących wód podziemnych oraz pary wodnej. Korzyści płynące z wykorzystania geotermii odkryli już starożytni Chińczycy i Rzymianie, a dzisiaj, dzięki postępowi technologicznemu, ta gałąź zielonej energetyki rozwija się niezwykle prężnie – szacuje się, że w 2013 r. dzięki geotermii na świecie pozyskano prawie 12 tys. MW. Do osiągnięcia tego wyniku swoją cegiełkę dołożyli również mieszkańcy Uniejowa.

Czysta oszczędność

Najpopularniejszym „surowcem” będącym nośnikiem ciepła pochodzącego z wnętrza ziemi są wody geotermalne, które są zarazem jednym z najbardziej zielonych źródeł energii. Dzięki ich wykorzystaniu możemy ograniczyć emisję spalin pochodzących z tradycyjnych surowców, takich jak węgiel. Ponadto energia geotermalna jest niewyczerpalna – „wydobytą” wodę można wtłoczyć z powrotem pod ziemię, gdzie ogrzeje się do pierwotnej temperatury. W wielu regionach na świecie dostrzeżono już potencjał drzemiący w tej gałęzi energetyki – na Filipinach czy na Islandii pokrywają one prawie 30% zapotrzebowania na energię, co – jak szacuje rząd w Reykjaviku – przyczynia się do oszczędności rzędu 100 milionów dolarów rocznie.

Nie bez znaczenia przy wydobyciu wód z podziemnych źródeł jest ich skład – często są one bogate w składniki mineralne, spełniając warunki do uznania ich za wody mineralne bądź lecznicze. Wody geotermalne wydobywane w naszym mieście są bogate w wapń, magnez, wodorowęglany, związki siarki, żelazo, brom, jod, potas, fluor czy kwas metakrzemowy. Ze względu na charakterystyczny, słony smak wody z Uniejowa jest ona potocznie określana solanką. Dzięki leczniczym właściwościom wody oraz korzystnemu klimatowi Uniejów i otaczające sołectwa uzyskały w 2012 r. status uzdrowiska (przeczytaj o właściwościach leczniczych naszych źródeł).

W świetle prawa

W związku z bliskim powiązaniem geotermii z newralgicznymi sektorami górniczym i energetycznym została ona uregulowana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, a woda geotermalna, jako surowiec wydobywany spod ziemi, została włączona do kategorii kopalin. Przedsiębiorstwa trudniące się wydobyciem wód geotermalnych wypełniają ustawową definicję zakładu górniczego, dlatego wymagane jest uzyskanie przez nie odpowiedniej koncesji (do rozpoczęcia poszukiwań wystarczy projekt robót geologicznych). W ustawie wskazano również wymagania, jakie podziemna woda powinna spełniać, aby mogła zostać uznana za leczniczą.

Geotermia w Uniejowie

Willa miejska z napisem Geotermia Uniejów

Geotermalne inwestycje w naszej gminie rozpoczęły się wraz z wykonaniem dwóch odwiertów w latach 1990-1991, zaś w 1999 r. została powołana do życia spółka Geotermia Uniejów, w świetle prawa będącą zakładem górniczym. Głównym udziałowcem jest Gmina Uniejów (58,8%), z kolei pozostałe udziały należą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Od samego początku stawialiśmy na odnawialne źródła energii. Geotermia Uniejów jest pierwszą w Polsce ciepłownią wykorzystującą wyłącznie odnawialne źródła energii – wody geotermalne i biomasę. W 2013 r. spółka otrzymała imię Stanisława Piotra Olasa, działacza społecznego i politycznego, a także Honorowego Obywatela Miasta i Przyjaciela Gminy Uniejów.

Obecnie moc całkowita ciepłowni wynosi 7,4 MW – z czego 1,8 MW pochodzi ze spalania biomasy, a 3,2 MW z energii wód geotermalnych. Pozyskujemy ją metodą tzw. dubletu geotermalnego, który polega na wydobyciu wody jednym odwiertem, odebraniem jej ciepła, a następnie wtłoczeniu z powrotem pod ziemię. Dzięki temu pozyskiwanie energii jest przyjazne dla środowiska, a także zmniejsza ryzyko wyczerpania się podziemnych zasobów. Ponadto posiadamy kotły olejowe o mocy 2,4 MW, które pełnią funkcję rezerwową.

Zarząd

Prezes Zarządu Spółki – Beata Frontczak – Skrzypińska
Dyrektor d/s eksploatacji – Jacek Kurpik

Rada Nadzorcza

Wojciech Kinastowski – Członek Rady Nadzorczej

Błażej Wojtyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alicja Elżbieta Antczak – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Łuczak – prokurent