Inwestycje

Kamienie milowe w rozwoju Geotermii Uniejów

1978 – rozpoczęcie prac wiertniczych we wsi Ostrowsko koło Uniejowa w ramach prac badawczych poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego

1990-1992 – wykonanie pod kierunkiem naukowców m.in. z AGH w Krakowie dwóch odwiertów geotermalnych oraz przejęcie na własność przez gminę Uniejów wszystkich trzech odwiertów

1997 – podjęcie przez władze miasta decyzji o możliwości ogrzewania Uniejowa za pomocą ciepła pochodzącego z wód geotermalnych

1999 – założenie spółki Geotermia Uniejów Sp. z o.o.

2000-2001 – budowa geotermalnego systemu grzewczego i rozpoczęcie ogrzewania w ten sposób pierwszych budynków

2002 – rozpoczęcie badań nad możliwością zastosowania wody geotermalnej do celów balneoterapeutycznych (dział fizjoterapii zajmujący się wykorzystaniem wody do celów leczniczych)

2006 – zastąpienie nieekologicznych kotłów olejowych (na olej spalinowy) kotłami na biomasę

2007 – oddanie do użytku – po raz pierwszy w Polsce – boiska sportowego z murawą podgrzewaną wodą geotermalną

2008 – uzyskanie świadectw naukowo potwierdzających lecznicze właściwości wydobywanych przez nas wód oraz korzystnych dla zdrowia właściwości lokalnego klimatu

2008 – otwarcie pierwszej części kompleksu termalno-basenowego Termy Uniejów, restauracji „Termalna” oraz Kasztelu Rycerskiego, które powstały dzięki Funduszom Europejskim

2011 – otwarcie zakładu przyrodoleczniczego Uzdrowisko Uniejów Park, będącego pierwszą prywatną inwestycją w mieście, która wykorzystała potencjał wód geotermalnych

2012 – otwarcie drugiej części kompleksu termalno-basenowego Termy Uniejów oraz oddanie do użytku innych obiektów wykorzystujących energię geotermalną: Domu Pracy Twórczej i Zagrody Młynarskiej, kompleksu boisk sportowych im. Włodzimierza Smolarka oraz zrewitalizowanego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich

2013 – oddanie do użytku pierwszego bloku mieszkalnego z przyłączem wody geotermalnej w łazienkach

2015 – oddanie do użytku dwóch kolejnych bloków mieszkalnych  z przyłączem wody geotermalnej w łazienkach

2017 – wdrożenie do produkcji i rozpoczęcie sprzedaży pierwszych produktów lokalnych opartych na wodzie geotermalnej – Ogórka Termalnego z Uniejowa oraz kosmetyków termalnych i preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt.

2017 – oddanie do użytku dwóch bloków mieszkalnych  przy ulicy Asnyka z przyłączem wody geotermalnej w łazienkach

 

Źródło: Smętkiewicz K., 2014, s. 113, na podstawie mat. arch. „Geotermii Uniejów” sp. z o.o.