srebrne rury, na górze manometr

Odwierty geotermalne

Eksploatacja wód geotermalnych w Uniejowie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów oddalonych od siebie o niewiele ponad kilometr: PIG/AGH-1 – znajduje się na północ od Uniejowa, w dzielnicy Kościelnica. Jest odwiertem chłonnym, którym woda jest zatłaczana z powrotem pod ziemię. Został wykonany w 1991 r., a jego głębokość sięga 2065 m. PIG/AGH-2 – znajduje się […]

Osoba odkręca kurek z woda nad wanną

Wykorzystanie

Woda geotermalna W zależności od temperatury wody geotermalnej możliwe są różne sposoby wykorzystania tego surowca. Diagram Lindala przedstawia wszystkie dostępne na świecie kierunki zastosowania wód oraz pary geotermalnej. W naszym kraju wydobywamy surowiec o temperaturze nie przekraczającej 80oC, co i tak zapewnia szerokie spektrum możliwości zagospodarowania wód do różnorodnych celów.   Wykorzystanie wody geotermalnej w […]

spadająca kropla wody

Pochodzenie i skład

Uniejów jest położony w granicach niecki mogileńsko-łódzkiej powstałej pod koniec jury, kiedy ruchy górotwórcze były najsilniejsze. Głównym budulcem tej jednostki tektonicznej są skały osadowe: iłowce, wapienie, mułowce, piaskowce oraz margle i kreda. Złoża wód geotermalnych znajdują się w porach i szczelinach piaskowców powstałych w okresie dolnej kredy i obecnie zalegają na głębokości około 1700-2250 metrów […]