Odwierty geotermalne

Eksploatacja wód geotermalnych w Uniejowie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów oddalonych od siebie o niewiele ponad kilometr:

  • PIG/AGH-1 – znajduje się na północ od Uniejowa, w dzielnicy Kościelnica. Jest odwiertem chłonnym, którym woda jest zatłaczana z powrotem pod ziemię. Został wykonany w 1991 r., a jego głębokość sięga 2065 m.
  • PIG/AGH-2 – znajduje się na północ od miasta, na terenie zakładu Geotermia Uniejów. Jest odwiertem produkcyjnym, z którego wydobywa się wodę. Został wykonany w 1990 r., a jego głębokość wynosi 2031 m.

Ponadto dysponujemy odwiertem chłonnym rezerwowym IGH-1 (o głębokości 2254 m), który jest zlokalizowany na północny-zachód od miasta, we wsi Ostrowsko. Został on wykonany jeszcze w 1979 r., a obecnie jest używany w razie awarii, remontu lub konserwacji odwiertów podstawowych.

Dublet_geotermalny