Pochodzenie i skład

Uniejów jest położony w granicach niecki mogileńsko-łódzkiej powstałej pod koniec jury, kiedy ruchy górotwórcze były najsilniejsze. Głównym budulcem tej jednostki tektonicznej są skały osadowe: iłowce, wapienie, mułowce, piaskowce oraz margle i kreda.

Złoża wód geotermalnych znajdują się w porach i szczelinach piaskowców powstałych w okresie dolnej kredy i obecnie zalegają na głębokości około 1700-2250 metrów pod powierzchnią ziemi. Wypływająca woda ma temperaturę około 68-70OC i mineralizację około 8g/l. Woda wypływa pod ciśnieniem 2,6 atmosfery.

Schemat przekroju ziemi

Uniejowska woda z odwiertu PIG/AGH-2 jest chlorkowo-sodową wodą mineralną posiadającą wyjątkowe właściwości lecznicze potwierdzone wymaganymi świadectwami. Ze względu na jej wysoką temperaturę oddziałuje na nasz organizm nie tylko chemicznie, ale również termicznie. Związki chemiczne, które są wyjątkowo cenne to m.in.:

  • chlorek sodu – wspomaga leczenie schorzeń układu ruchu, a także chorób dermatologicznych oraz korzystnie wpływa na przebieg rehabilitacji, ma także zbawienny wpływ na przemianę materii
  • jodki i fluorki – nieocenione przy kuracjach pitnych związanych z niedoborami jodu i fluoru,
  • kwas metakrzemowy – wykazuje korzystne działanie dla uwodnienia skóry i poprawy elastyczności, a także powoduje jej brązowienie i pomaga w redukcji zmarszczek i cellulitu.

Przeczytaj więcej o właściwościach fizykochemicznych i chemicznych uniejowskich wód geotermalnych w „Biuletynie Uniejowskim”.

Szczegółowy skład chemiczny wody geotermalnej w Uniejowie wydobywanej z odwiertu PIG/AGH-2:

kationy Sód Na+

Wapń Ca²⁺

Magnez Mg+

Potas K+

2300 mg/dm³

70 mg/dm³

25 mg/dm³

21 mg/dm³

aniony Chlor Cl-

Wodorowęglany HCO⁻₃

Siarczany SO₄²⁻

Brom Br-

3687 mg/dm³

140,5 mg/dm³

5,2 mg/dm³

1,8 mg/dm³

inne kwas metakrzemowy H2SiO3  (6,1 mg/dm³)

 

Źródło: Latour T., Smętkiewicz K., 2012, na podstawie świadectwa wydanego 29.09.2008 nr HU-96/WL/AN/08 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu