W planach rekonstrukcja odwiertu PIG/AGH-1

Gmina Uniejów ma otrzymać 5 mln zł bezzwrotnego dofinansowania na dywersyfikację źródeł energii odnawialnej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tej kwoty samorząd zamierza realizować dwie inwestycje, a jedną z nich ma być rekonstrukcja drugiego otworu geotermalnego (PIG/AGH-1). Gmina Uniejów planuje budowę farmy fotowoltaicznej i rekonstrukcję drugiego otworu geotermalnego, a inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 5 milionów złotych na dywersyfikację źródeł energii odnawialne. Środki przekazane w formie promesy pochodzić mają z Programu Inwestycji Strategicznych. Oprócz budowy farmy fotowoltaicznej montażu i 1200 paneli polikrystalicznych o łącznej mocy 0,7 megawata gmina planuje rekonstrukcję otworu geotermalnego.

Otwór geotermalny „Uniejów PIG/AGH-1” znajduje się poza obszarem miejskim, przy ul. Kościelnickiej, w odległości około kilometra na północ od czynnego odwiertu PIG/AGH-2 znajdującego się przy siedzibie gminnej spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa. Otwór odwiercono w 1990 r. do głębokości 2065 m p.p.t. W roku 2000 wykonano w nim zabiegi intensyfikacyjne dla poprawy chłonności odwiertu, uzyskując wówczas zatłaczanie na poziomie 67 m³/h, przy ciśnieniu 7,1 bara.

Planowana rekonstrukcja otworu PIG/AGH-1 przewiduje: rozbiórkę wiaty w celu uzyskania dostępu do instalacji, demontaż głowicy otworu, szablonowanie i udrażnianie otworu za pomocą urządzenia wiertniczego oraz naprawę rur okładzinowych. Kolejny etap będzie polegał na przeprowadzeniu zabiegów usuwania zanieczyszczeń – odpłukiwaniu do spodu i kwasowaniu otworu, pompowaniu oczyszczającym oraz pompowaniu badawczym. Po zakończeniu prac geologicznych pozostanie już tylko montaż nowej głowicy i odtworzenie wiaty osłaniającej otwór.

Jak informuje Gmina Uniejów, wysoka ocena wniosku złożonego przez gminę, zapewniła dofinansowanie projektów maksymalną kwotą 5 milionów złotych, przy szacunkowej wartości inwestycji na poziomie 5,5 mln zł.