Korzyści z geotermii

Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

  • Lokalne, czyli nasze

Naturalnie gorąca woda pochodzi z uniejowskiego odwiertu, a więc jej wydobycie i dystrybucja odbywa się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszej gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców.

  • Korzystne dla środowiska

Ciepłownictwo geotermalne nie zanieczyszcza atmosfery, dzięki czemu powietrze w Uniejowie jest czystsze. To dobre dla mieszkańców i kuracjuszy.

  • Zawsze dostępne

To odnawialne źródło energii, a więc nie wyczerpie się, tak jak złoża kopalne.

  • Przewidywalne

Wzrost ceny energii cieplnej zależy jedynie od poziomu wskaźnika inflacji – koszty ogrzewania geotermalnego są więc bardziej stabilne niż innych źródeł energii.

  • Wygodne

Ogrzane pomieszczenia i ciepła woda są zagwarantowane bez konieczności noszenia węgla. To dużo wygodniejsze, a ponadto poprawia czystość i estetykę w domu oraz jego otoczeniu.

  • Bezpieczne

Ogrzewanie geotermalne wyklucza zagrożenie pożarem lub eksplozją.